Rodzaje regałów magazynowych

Regały magazynowe w zależności od sposobu ich wykorzystania dzielą się na: półkowe i wspornikowe, paletowe stałe i wjezdne oraz przesuwne, wsporcze i przepływowe. regały magazynowe z metalu

Cechą charakterystyczną regałów półkowych jest to, że towar na półkach, wysuwanych lub stałych, układany jest ręcznie lub przy użyciu drabin pomostowych. Wykorzystywane do tego celu są również wózki kompletacyjne i pomosty przejezdne. Regały półkowe mają zastosowanie w magazynach z niewielką ilością towaru i małą rotacją. Regały te mają jednak wiele zalet, do których należy przede wszystkim dobra ekspozycja towaru. Półki można regulować i dostosowywać wysokość do aktualnych potrzeb przechowywanego towaru.

Regały wspornikowe nadają się do przechowywania dłużycowych towarów, np. metalowych rur, belek, czy szyn. Zbudowane są w elementów, które się powtarzają. Są to proste konstrukcje kolumn z ramionami. Odznaczają się dużą wytrzymałością i są łatwe w montażu. Można na nich składować towary w paletach lub bez nich. Regały wspornikowe mogą być jedno lub dwustronne, z półkami lub bez. Na regałach wspornikowych półkowych zapas towaru układany jest bezpośrednio na półkach wspartych ramionami. Natomiast na regałach wspornikowych bez półek towar układany jest bezpośrednio na podtrzymujących go ramionach. 

Regały paletowe umożliwiają składowanie towarów bezpośrednio na paletach, co sprzyja dobremu wykorzystaniu przestrzeni magazynu. Regały paletowe mogą tworzyć rzędy i dają możliwości składowania zapasów wysoko do góry. Zapewniają jednocześnie łatwy dostęp do każdej palety. Towary na paletach niskiego składowania obsługiwane są za pomocą wózków jezdnych. Natomiast przy towarach wysokiego składowania używa się wózków systemowych lub regałowych układnic. Regały paletowe mają szereg zalet. Przede wszystkim są uniwersalne i dają możliwość składowania różnych towarów bez dostosowywania regałów. Umożliwiają szybkie zaaranżowanie magazynu, ponieważ łatwo można je dostosować do powierzchni magazynowej. Minusem jednak może być fakt, że potrzebują dosyć szerokich dróg komunikacyjnych, co sprawia, że na składowanie można wykorzystać tylko w połowie powierzchnię magazynową. 

regały do magazynu półkowe

Regały wjezdne charakteryzują się tym, że towary składowane są na paletach przy użyciu wózków widłowych. Odbywa się to w ten sposób, że wózek wjeżdża do wnętrza każdego regału i ustawia palety w tzw. gniazdach. Regały te mają plusy i minusy. Nadają się do składowania dużej ilości towarów tego samego rodzaju i rozmiaru. Natomiast przy różnym asortymencie nie sprawdzą się, gdyż jeden towar jest zastawiany innym i dostęp do niego jest utrudniony. Towar złożony wcześniej nie może być pobrany w pierwszej kolejności, ale musi czekać aż pobierze się towar, który go zastawił. Plusem natomiast jest to, że regały takie zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Dobre są jednak do magazynów sezonowych i przechowujących jeden asortyment. 

Regały przepływowe, wyposażone w specjalne belki, na których składa się palety, zapewniają przepływ towaru na zasadzie siły grawitacji. Wygląda to tak, że kolejna paleta przesuwa tę, która była ułożona poprzednio. Po przesunięciu jest ona odbierana po drugiej stronie regału. Umożliwia to późniejsze pobieranie towaru w takiej kolejności, w jakiej był składowany. Tego rodzaju regały znajdują zastosowanie szczególnie w magazynach spożywczych, z dużą rotacją towarów lub z żywnością, która łatwo się psuje. Regały przepływowe zapewniają bowiem wysoką przepustowość towarów i optymalne warunki składowania zgodne z zasadami FIFO.

Wszystkie z wyżej wymienionych regałów mają wiele zalet. Wybranie odpowiednich i dostosowanych do potrzeb, może tylko zagwarantować łatwą i szybką pracę magazynu. Wymienione minusy poszczególnych rodzajów regałów mogą okazać się zaletami, jeśli regały użyte zostaną zgodnie z ich przeznaczeniem i do określonego asortymentu.