Problemy projektowe regałów metalowych

Problemy projektowe regałów 
Projektowanie cały czas w dużym stopniu korzysta z badań, które są często podstawowym elementem projektów. Dlatego tak istotne są prace nad prototypami i testowanie ich. Ponadto duża odpowiedzialność spoczywa na samym konstruktorze, który dzięki licznym badaniom dobiera materiały i geometryczne parametry regału. Czasem, jeśli nie znajdzie odpowiednich badań, podejmuje decyzje na podstawie wiedzy, doświadczenia i badań zbliżonych. Coraz bardziej rozwijają się też badania korzystające z MES, czyli modelowania projektowego

Problemy projektowania i analizy struktury regałów metalowych wysokiego składowania 

a) Stateczność elementów konstrukcji
naprężenia w regałach metalowych

Najczęściej można zauważyć utratę stateczności różnych części składających się na regał sklepowy. Dotyczy to przede wszystkim słupów. Ich budulcem są zazwyczaj kształtowniki cienkościenne, co samo w sobie może być przyczyną utraty stateczności. Ponadto posiadają elementy, które dodatkowo negatywnie wpływają na stateczność. Głównie to liczne otwory montażowe. Także trawersy przez obciążenie mogą podlegać utracie stateczności. Są zginanymi elementami belkowymi, a więc są również podatne na zwichrzenie.
b) Połączenia
Określenie nośności złącza zaczepowego nie jest łatwe, ponieważ znacznie wpływa na to mnóstwo cech części konstrukcyjnych, a zarazem nieliniowość pracy połączeń elementów. Bowiem sztywność samego złącza jest uzależniona od kilku elementów. Należą do nich: skuteczność zazębienia konkretnego połączenia (znacznie wpływa ona na sztywność wspólną połączenia) oraz sztywność wszystkich elementów, wysokość wykorzystanej belki, różne parametry geometryczne złącza.  Stąd też projektowanie, które bierze pod uwagę jedynie obliczenia jest nieprecyzyjne. Dlatego najlepiej jest wykorzystywać badania, do których nierzadko niezbędne są prototypy.  
c) Stateczność ogólna
Regały o charakterze systemowym (złożone są z wielu części oraz elementów wpływających wzajemnie na siebie w różnych układach i pozycjach) sprawiają, że w projektach możliwa ilość kombinacji przestrzeni ładunkowych (dla różnych typów towarów oraz obciążeń) jest ogromna. Zadaniem projektanta jest ustalenie warunków stateczności i określanie sposobów zwiększania sztywności konstrukcji dla jak największej liczby kombinacji. Tu z pomocą przychodzą systemy MES.188 R. Dalewski, J. Jachimowicz
d) Niedokładności wykonania
Niestety dużym problemem dotyczącym projektowania regałów są niedoskonałości wykonania. Najczęściej dotyczą one ram/słupów. Zmienia to metodę montażu wszystkich elementów konstrukcji ram, a co za tym idzie – zmienia sztywność ramy i możliwe obciążenie jej.

Technologia
Najistotniejszymi czynnościami, które zachodzą  w procesie tworzenia różnych części regałów magazynowych są: gięcie na zimno, a następnie formowanie(tłoczenie, wycinanie, wykrawanie). Odbywa się ono na prasach rolkowych. Samo gięcie wzmacnia miejscowo profile, czego zazwyczaj nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.

 Model obliczeniowy

Ważnym problemem modelowo-konstrukcyjnym jest opis dotyczący zaczepowego połączenia słupa i trawersu. Deformacja w zaczepie, jak również jego naprężenia są przedstawione na ilustracji obrazującej przykład modelowania próby zginania zaczepu. Dokładna stymulacja procesu dotyczącego modelowania wymaga nie tylko dokładnego ustalenia geometrii, ale też precyzyjnego uformowania zaczepów, określenia kontaktu i przygotowania